De hoogtekaart kan ideeën losmaken voor de stedenbouw, energiewinning, recreatie of landbouw, en voor de omgang met natuur- en cultuur-historische waarden. In ‘Alles wordt anders’ bespreekt Wim Boetze mogelijkheden om ‘hoog en laag’ in het landschap te benutten.

Nu we midden in de bouwcrisis zitten, komen we erachter hoe snel een stedenbouwkundig plan over zijn houdbaarheidsdatum heen is. We hadden in het plan voor Meerstad, bij Groningen, nog maar net de winst uit uitgeefbare bouwgrond berekend, de woningbouw in keurige rijtjes en blokjes getekend, het water en het groen een plek gegeven. En nu zien we de crisis als een ‘zegen’ voor het nieuwe bouwen: in kleine aantallen, het liefst bottom-up en in een rechtstreeks opdrachtgeverschap van de bewoner aan de aannemer. Je moet toch door in tijden van tegenspoed. Makelaars en ontwikkelaars hebben we al tijden niet gezien. Daarom bedenken we zelf een woonlandschap, een droombeeld waarin we romantisch kunnen wonen in een natuur- en waterrijk landschap. Idyllisch, zonder ontmoedigende grondprijzen. De…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden