Bewogen Ruimte. De ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe 1942-1970 zou verplichte literatuur moeten zijn voor jonge planologen, vindt beleidsmedewerker natuur Hans Dekker. Dan kunnen ze lezen dat bestuurders vroeger ook góede planologische beslissingen namen.

Hans Dekker en ik lopen bij Buinen over de Beeksdijk tussen de Beekslanden en de Uilenbroeken in zuidelijke richting. Een schier eindeloze vlakte om ons heen, de grote leegte in het overgangsgebied tussen Veenkoloniën en Hondsrug. Oostelijk van ons ligt in de verte Buinerveen. Een eind achter ons zien we de bebouwing van Buinen en westelijk glooit de Hondsrug. Voor ons deelt de weg het Lofargebied in tweeën. Je moet goed kijken om de kleine antennes van de grootste radiotelescoop ter wereld te ontwaren. Kleine terpen verraden dat hier sinds 2009 iets bijzonders is gebeurd: natuur en hightech hebben elkaar gevonden in dit gebied. Dat kon, doordat er nergens bebouwing met bijbehorende verstorende menselijke activiteiten is. Op vierhonderd hectare grond in dit Hunzedal staan nu zevenduizen…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.