Anderhalf jaar geleden alweer stelde het Waddenfonds ruim zes miljoen euro subsidie beschikbaar voor het project Ruim Baan voor Vissen. De vier aan de Waddenzee grenzende waterschappen gebruiken het geld voor de aanleg van veilige passages voor migrerende vissen als paling, driedoornige stekelbaars, rivierprik en spiering.

Dijken en andere obstakels verhinderen nu nog op veel plaatsen dat deze zoet-zoutwatersoorten vanuit de binnenwateren op het vasteland de zee bereiken en omgekeerd, wat niet bevorderlijk is voor hun voortbestaan. Het Groningse waterschap Noorderzijlvest begon dezer dagen met het ontwerp en de uitvoering van zijn aandeel in het project. ‘Duurzaam’, dat wil zeggen onderhoudsarm en energiezuinig ‘vispasseerbaar’, dat moeten de zeegemalen Spijksterpompen, Drie Delfzijlen en Noordpolderzijl, en de achterliggende stuwen en keersluizen Warffumerverlaat, Wachter, Mugtilstuw, Wortelpotstuw en Pomphuisstuw de komende drie jaar worden. Het karwei kost het waterschap zelf ‘maar’ 3,5 ton. De rest van het benodigde geld, ruim 1,5 miljoen euro, is subsidie. De andere drie Waddenwaterschappen (Hoogheem…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden