Al minstens een eeuw verbeteren ruimtelijke planners en beleids-makers de gezondheidstoestand via de stedenbouw, de architectuur en het landschapsbeleid. Zonder riolering, volkshuisvestingsbeleid, vuilverwerking, productie van goed voedsel, behoud van natuur en aandacht voor leefbare buurten zou het niet best met ons gesteld zijn. Met het oog op de vergrijzing en de onrustbarende toename van ‘welvaartsziekten’ verwachten beleidsmakers, wetenschappers en ontwerpers nu opnieuw heil van aanpassingen in de leefomgeving. Voor onderzoek en ‘slimme oplossingen’ is veel geld beschikbaar. Noord-Nederland telt tal van initiatieven op dit gebied en Noorderbreedte bericht daar dit jaar in elk nummer over.

Stelt u zich voor: een stad waarin mensen, jong of oud, zich voornamelijk fietsend en lopend verplaatsen. Waarin niet de auto het verkeersbeeld bepaalt maar een netwerk van schitterende fiets- en wandelpaden zonder stoplichten. Waar sportvelden uitnodigend in het zicht liggen en vroegere parkeerplaatsen zijn omgetoverd in groene plekken die aangename ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden bieden. Waar speeltuinen niet langer worden wegbezuinigd. Sterker nog: elke buurt in deze stad kent behalve klim- en schommelplekken ook zijn eigen collectief beheerde pluktuin met vergeten groenten en fruit, naast een beweegtuin met hufterproof fitnesstoestellen. En de monofunctionele wijk: die is iets van het verleden. Gemengde wijken zijn immers niet alleen leefbaarder maar dagen ook uit tot gere…

Trefwoorden