n vroeger tijden zochten monniken van het bij Stavoren gelegen klooster van Sint-Odulphus, apostel der Friezen, in de leegte van het Friese achterland naar afzondering en spirituele reiniging. In de stilte van waar nu het dorpje Hemelum ligt, was je dichter bij God, was de gedachte. Weg van het geklots en gehandel van de kust kon je God beter horen, misschien. In Hemelum, Himmelum in het Fries, stond van de dertiende tot de vijftiende eeuw een benedictijner klooster, gewijd aan de Heilige Nicolaas, bisschop van Myra en wonderdoener. Noem het toeval, of een samenloop van omstandigheden, dat het eerste en enige Russisch-Orthodoxe klooster van Noord Nederland, eveneens aan de bisschop van Myra gewijd, juist in Hemelum staat.

Friese jongens
Twee Friese jongens uit Sneek trokken in de jaren tachtig naar het Oosten, om zich in orthodoxe kloosters aan de Poolse oostgrens tot priestermonnik te laten wijden.
Toen ze terugkwamen heetten ze vader Onufry en vader Jewsewy. In 1999 namen ze het leegstaande protestantse kerkje aan de Buorren in Hemelum over, om het te verbouwen tot een ‘geestelijke ontmoetingsplaats’ voor orthodox gelovigen in het Noorden, Russen, andere Oost-Europeanen en Nederlanders, in totaal enkele honderden zielen.
Ze kleedden de kerk rijk aan met iconen (heiligenafbeeldingen), ze maakten orthodox-rode kruisen op de ramen. Er kwam een iconostase (iconenwand) uit Servië, die de kerkruimte scheidde van de altaarruimte, heilig en niet door leken te betreden. Een kamer achter het altaar werd vader Je…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.