Bossen horen op de zandgronden en niet in de Friese en Groningse kleistreken. Volgens historicus Jan Folkerts is dit landschappelijke ideaalbeeld rijp voor de mestvaalt van de geschiedenis.

Bossen horen op de zandgronden en niet in de Friese en Groningse kleistreken. Volgens historicus Jan Folkerts is dit landschappelijke ideaalbeeld rijp voor de mestvaalt van de geschiedenis.

Het bos van het Friese dorp Wommels bestond tot de winter van 1872, toen de notaris ‘eene zeer aanzienlijke partij’ kapitale eiken, iepen, essen, linden, kastanjes, esdoorns, dennen, beuken, wilgen, abelen en vruchtbomen te koop aanbood, alsmede week- en kaphout, ‘alles om te rooijen’. Wat ervan rest is de straatnaam It Bosk, ongeveer op de plaats waar eertijds de lanen van de buitenplaats Sminiastate zich uitstrekten. Het bos werd gerooid omdat Sminiastate zelf werd afgebroken. Die had als zoveel buitenplaatsen en states in de negentiende eeuw zijn functie verloren. En zoals het in Friesland ging, …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden