Waar we in de vorige eeuw beken rechttrokken, graven we ze nu weer in hun oude loop uit. Bij Ter Apel is zelfs een nieuwe beek gegraven. Wim Boetze en Peter de Kan gingen er eens kijken.

Helemaal in de zuidpunt van Groningen, nog weer ten zuiden van Ter Apel, ligt ’t Schot. Een gehucht, ooit een woonplaats voor herders en kloosterlingen, in een uitgestrekt veen- en heidelandschap, nu een woonoord in rijzig loofhoutbos voor de gegoede burgerij.
’t Schot ligt ook in de ‘koppeling Runde-Ruiten Aa’, een overheidsinitiatief om de historische afwatering van het Bargerveen tot aan de Dollard weer in één doorlopende beek zichtbaar te maken. In Drenthe heet de beek Runde, in Groningen Ruiten Aa. Beide beekdelen vormden eeuwenlang één beek, waarvan de loop zich rustiek langs en door Ter Apel kronkelde. Een situatie die nog maar fragmentarisch aanwezig is en die zich niet meer laat herstellen. Reden waarom doorkoppelingen nodig waren op plaatsen waar de beek nooit eerder had geleg…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden