Vlak over de dijk bij Noordpolderzijl wil het Groninger Landschap een nieuwe buitendijkse wierde bouwen. Hoe de wierde eruit komt te zien, is inzet van een ontwerpwedstrijd die de natuurorganisatie samen met Noorderbreedte organiseert.

Het Groninger Landschap wil een nieuwe wierde bouwen en u mag ‘m ontwerpen.

Vlak over de dijk bij Noordpolderzijl wil het Groninger Landschap een nieuwe buitendijkse wierde bouwen. Hoe de wierde eruit komt te zien, is inzet van een ontwerpwedstrijd die de natuurorganisatie samen met Noorderbreedte organiseert.

Land en zee
‘Met de nieuwe wierde willen we de mensen de Waddenzee laten ervaren’, vertelt Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap. ‘Groningen is een provincie aan de kust, maar daar merk je niets van. Bewoners hebben geen besef van de intensieve relatie die het land met de zee had en nog heeft.’ De nieuwe wierde zou moeten verrijzen op de westelijke kwelder, naast de geul bij Noordpolderzijl. ‘Daar zijn parkeerplaatsen en horeca voorhanden en beschikken wij over een stuk kweldergebied’, licht Glastra de plannen toe.

Wierdedag
Het Groninger Landschap nodigt iedereen uit om plannen te bedenken voor de nieuwe wierde. Uit de inzendingen worden vijf plannen genomineerd. De jury bestaat uit Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap (RUG), Henny Groenendijk, provinciaal archeoloog van de provincie Groningen en bijzonder hoogleraar archeologie en maatschappij (RUG), en Wim Boetze, landschapsarchitect en publicist. Op een feestelijke Wierdedag zal na een presentatie van deze vijf plannen de jury het winnende plan bekendmaken. Dat zal vervolgens leidend zijn bij de realisatie van de nieuwe wierde.

 

[kader ]

Bedenk een wierde

 

Voor wie?

Iedereen wordt van harte uitgenodigd een plan te bedenken voor de nieuwe buitendijkse wierde en de mogelijke bebouwing ervan. Landschapsarchitecten, kunstenaars, studenten, bewoners, wetenschappers, scholieren, Groningers en andere Nederlanders: u kunt allemaal een plan indienen.

 

Voorwaarden

Het plan moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

– het ontwerp bestaat uit beeld (schetsen, maquette, collage, foto’s et cetera) en een begeleidende tekst waarin ook het toekomstig gebruik van de wierde wordt toegelicht.

– Het ontwerp moet in tekst en beeld voor 1 februari 2015 worden aangeleverd bij Het Groninger Landschap, Postbus 199, 9750 AD Haren.

– Een jury nomineert uit de inzendingen vijf plannen. De ontwerpers zullen die presenteren op de Wierdedag. Na afloop maakt de jury de winnaar bekend. Een advies van de jury aan Het Groninger Landschap kan onderdeel van het juryrapport uitmaken.

– Het Groninger Landschap behoudt zich het recht voor om het plan aan te passen, bijvoorbeeld op grond van haalbaarheid, natuurwaarden en veiligheid. Dit in overleg met de ontwerper.

 

Prijs

– Het winnende ontwerp wordt leidend voor het ontwerp van de wierde.

– Door de jury genomineerde plannen worden na de Wierdedag tentoongesteld in het bezoekerscentrum van Het Groninger Landschap aan het Reitdiep.

– De winnaar mag een weekend doorbrengen in de vakantiewoning van Het Groninger Landschap Olle Tjoard bij Termunten, naast Polder Breebaart.

– Het winnende ontwerp wordt gepubliceerd in Noorderbreedte en in Golden Raand.

 

Meer informatie

Op de situatieschets ziet u locatie en situering van de nieuw te bouwen wierde. Op de website van Het Groninger Landschap, www.groningerlandschap.nl vindt u specifieke informatie over de plek. Hier ook meer informatie over de verdere voorwaarden.

 

 

Onderschrift schets: Annelien Kapper, Landschapsbeheer Groningen