Leerlingen buigen zich over de leegstand van kerken. Het is belangrijk dat jonge generaties ook meedenken over problemen van nu, vindt Stichting Oude Groninger Kerken.

‘De kerk, maak er wat van!’ is het nieuwe project van het Alfa- en Gammasteunpunt van de RUG in samenwerking met de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Met de hulp van jongeren willen ze het actuele probleem van de leegstand van kerken aanpakken. Aan vwo-leerlingen wordt gevraagd nieuwe invullingen te bedenken en hier een profielwerkstuk over te maken.

Profielwerkstuk

Het idee voor dit project is ontstaan tijdens gesprekken met het Alfa- en Gammasteunpunt. Zij bieden onderwerpen aan voor vwo-scholieren die een profielwerkstuk moeten maken. Het is volgens Agmar van Rijn van de SOGK belangrijk dat jongeren nadenken over de kerken. Het is een actueel probleem en steeds meer kerken komen leeg te staan. Naar schatting komen ongeveer 1500 à 2000 kerken in Nederland leeg te staan of worden met de sloop bedreigd. ‘Het gaat niet alleen over historie, maar ook hoe kun je die leegstand gebruiken.’ Het project is speciaal gericht op vwo-leerlingen. Zij moeten op een universitair niveau leren denken. Het project start eerst met een pilot op het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen.

Snoepwinkel

De SOGK heeft ervaring met vergelijkbare projecten. Zo maakte de stichting verschillende projecten voor de maatschappelijke stage, die van 2011 tot 2014 verplicht was op middelbare scholen. Daarnaast hebben ze een soortgelijk project opgezet in groep zeven en acht van de basisschool. ‘Hier kwamen hele creatieve ideeën uit.’ Zo wilden leerlingen er een grote snoepwinkel van maken, een grote kinderbibliotheek of er een groot popconcert geven.

Toekomst

‘De kerk, maak er wat van!’ is volgens Van Rijn een aantrekkelijk project voor leerlingen. Het is volgens haar mogelijk dat sommige ideeën ook echt gerealiseerd worden. Dit hangt af van de uitvoerbaarheid. Het project zal waarschijnlijk tot 2017 blijven lopen.

Kijk voor meer informatie op www.rug.nl/alfasteunpunt