'Goed om elkaar de nieren eens te proeven over nieuwe ontwikkelingen.' Rond de tafel zitten Alfred van Hall, dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa's, Bert Middel van waterschap Noorderzijlvest en Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân. Zij praten op deze zonnige winterochtend op ons verzoek over de rol en betekenis van het waterschap als het gaat om nieuwe ontwikkelingen in het waddenkustgebied.

– Dit interview staat in het themanummer van Noorderbreedte ‘Zilte Vitaliteit’. Meer info en bestellen? Klik hier – 

Wat is uw eerste gedachte als u denkt aan verzilting?

Van Hall: ‘Zilt en landbouw is een bijtend mengsel. Dat is een pavlovreactie, we zijn er als waterschappen immers om het zout wég te houden.’

Van Erkelens: ‘Maar de toenemende verzilting houdt boeren wel bezig; we meten voortdurend het chloridegehalte in het kustgebied en je ziet dat de website waarop we dat publiceren goed bekeken wordt.’

Van Hall: ‘Die boeren vragen zich af, hoe kunnen we blijven bestaan en hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen hier ook nog boer kunnen zijn. Het is winst als je als boer innovatief kunt zijn, want de verzilting is een doorgaand proces. Dat stopt niet. WillemAlexander zei het jare…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.