Ter nagedachtenis aan oud-hoofdredacteur van Noorderbreedte Jan Abrahamse is op donderdag 22 oktober een sculptuur voor hem onthuld op Schiermonnikoog. Het laatste deel van het kunstwerk werd op het eiland gebracht door een groep wadlopers.

Ter nagedachtenis aan oud-hoofdredacteur van Noorderbreedte Jan Abrahamse is op donderdag 22 oktober een sculptuur voor hem onthuld op Schiermonnikoog. Het laatste deel van het kunstwerk werd op het eiland gebracht door een groep wadlopers.

Jan Abrahamse (1937 – 2013) was cartograaf van beroep en stond aan de wieg van het wadlopen. Hij was fervent wadloper en was een van de grondleggers van zowel de Waddenvereniging als Stichting Noorderbreedte. Daarnaast was Abrahamse auteur van talloze boeken over Noord-Nederland en het Waddengebied.

Vertegenwoordigers van vrijwel alle wadloopverenigingen droegen gezamenlijk het laatste deel van de sculptuur al wadlopend vanaf zandplaat Brakzand naar Schiermonnikoog. In het bijzijn van ruim honderd belangstellenden werd de sculptuur onthuld aan het Biologenpad, oostelijk van het dorp. Voorafgaand daaraan vertelde Henk Poortinga, oud-penningmeester van Noorderbreedte, over zijn jarenlange samenwerking met de man die 25 jaar als bevlogen hoofdredacteur vorm gaf aan het tijdschrift Noorderbreedte en daarnaast talloze projecten in en over Noord-Nederland op de rails zette. Poortinga memoreerde hoe Jan Abrahamse niet alleen natuurbeleving en kunst wist te koppelen, maar ook beleidsmakers, politici, vormgevers, fotografen, journalisten, kunstenaars en wetenschappers warm wist te krijgen voor projecten die hij hetzij via de Waddenvereniging, hetzij via Noorderbreedte wilde realiseren.

Het polycarbonaten deel wordt in het kunstwerk geplaatst. Foto: Ilja Zonneveld.

Het polycarbonaten deel wordt in het kunstwerk geplaatst. Foto: Ilja Zonneveld.

Ook Kees Wevers, die in 1965 als scholier het initiatief nam een Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee op te richten, haalde herinneringen op. Hij vertelde over zijn eerste ontmoeting met Jan, over hun samenwerking en de wadlooptochten die ze samen maakten. Naasten van Jan completeerden de sculptuur door een polycarbonaten vorm in het kunstwerk te plaatsen. Na afloop bracht Egbert Meyers het lied Voor een vriend ten gehore, dat hij speciaal voor deze dag componeerde:

de zee zingt jouw naam
met zijn bruisende branding
in een eindeloos blauw
uit een hemels raam
en de wind op het strand
componeert de akkoorden
schildert lovende woorden
schrijft jouw naam in het zand

De sculptuur ‘In Evenwicht’ is gerealiseerd door beeldend kunstenaar Arik Visser. Hij gebruikte het verdwenen baken van de Engelsmanplaat als inspiratie. Bij voldoende zonlicht wordt een tekst van Jan Abrahamse, die in de bodem van het kunstwerk gegraveerd is, geprojecteerd op de duingrond eronder.