De Waddenvereniging en Noorderbreedte gaan in het themanummer 'Weerbare wadden' op zoek naar toekomstperspectieven voor het waddengebied. Hoe krijg je voor elkaar dat er werkelijk iets verandert?

‘Weerbare wadden’ is een zoektocht naar toekomstperspectieven voor het waddengebied. Hieronder vertellen we daar wat meer over. Maar eerst laten we een paar beelden uit het themanummer van Catrinus van der Veen zien.

Kanteling
Vijftig jaar geleden voorkwamen burgers dat de overheid de Waddenzee drooglegde. De zee mocht blijven en werd nationaal, Europees en zelfs wereldwijd erkend natuurgebied. Hoewel het denken over de Waddenzee is veranderd, is het niet gelukt de natuur te versterken. Ook de openheid van het landschap is aangetast. Opnieuw is een kanteling van het denken nodig over de Waddenzee, vindt de Waddenvereniging. De Waddenzee is van iedereen, met z’n allen kunnen we zorgen dat het goed gaat met het enige natuurlijke Werelderfgoed van Nederland. Met de speciale uitgave‘Weerbare wadden’ van Noorderbreedte wil de Waddenvereniging politici, ondernemers, waddenbewoners en –liefhebbers prikkelen met ideeën te komen hoe het beter kan.

Strak kostuum
In het themanummer (juni 2016) vindt u een inspirerende mix van mensen, meningen en ideeën. Centraal staat de vraag: kunnen we de natuurwaarden versterken en tegelijkertijd mensen ruimte bieden om de wadden te benutten? En hoe moeten we dat dan organiseren? Met transitiespecialist Derk Loorbach speuren we naar kansen om de bewoners een prominentere rol te geven. Landschapsarchitect Adriaan Geuze kijkt mee naar de bebouwing aan de randen van de zee. Via de kwelders van China zingen we ons los van het strakke kostuum waarin we het waddenbestuur nu vorm geven.

Meer lezen:

Evaluatie structuurvisie derde nota Waddenzee

Waddensleutels

Plan van aanpak beheer Waddenzee (2016)

Rapport Rekenkamer uit 2013

Interesse?

Abonnees van Noorderbreedte kregen ‘Weerbare wadden’ in de bus. In onze winkel zijn nog losse exemplaren te koop à € 8.