Er klinkt volop geklop en gekraak vanuit het Kiemhuis.  Binnen, in de werkplaats van het opvallende glazen gebouwtje even buiten Frederiksoord, zijn jongeren bezig met het demonteren van houten kratten. In een andere ruimte wordt de vloer met veel zorg gedweild.

Hier zijn mensen aan het werk met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, vertelt Jan Meijer van leerwerkbedrijf Buro Ecolan, dat het Kiemhuis in gebruik heeft. Vroeger werden er in de winter pootaardappelen opgeslagen die in het vroege voorjaar konden ontkiemen, nu worden er mensen met een ‘rugzakje’ begeleid naar betaald werk.

‘Dat past qua doelstelling natuurlijk helemaal bij de ideeën waarmee de Maatschappij ooit gestart is’, zegt Meijer. De ‘Maatschappij’? Jazeker. Dat slaat inderdaad op de Maatschappij van Weldadigheid, opgericht door Johannes van den Bosch om de Koloniën te stichten. Nog altijd bestaat de Maatschappij, al is die al sinds jaren een ‘gewone’ stichting.