Op 29 november organiseert Kening fan ‘e greide een debatavond over de dilemma’s in het boerenbedrijf. De bijeenkomst is in Bakkeveen (Nieuw Allardsoog). Meer hierover op de site van de koningin van de weide.

De werdegang van weidevogels is een soort thermometer voor hoeveel ruimte onze maatschappij nog bereid is over te houden voor natuur. Johan van der Gronden van het Wereldnatuurfonds en Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie, grepen de Jan Abrahamselezing 2015 ook al aan om de desastreuze gevolgen van onze huidige landbouw voor het cultuurlandschap te schetsen. Ondanks de treurige cijfers, stelde Theunis Piersma dat de grutto de weidevogel van de toekomst kan worden. Hoe hij die grote omwenteling maakte laat zich niet kort vertellen. Lees daarom ook het vraaggesprek dat Annelies van der Goot met Theunis Piersma had.

Heb je behoefte aan opbeurend weidevogelnieuws? Trek dan naar Schiermonnikoog waar de boeren de steven hebben gewend. Bert de Jong beschrijft in Noorderbreedte 4 van 2016 hoe het ze op dat kleine eiland lukt om uit de rat-race te stappen.