Eet paling, dan help je de soort! Lees in Noorderbreedte hoe palingvisser Freerk Visserman zijn best doet om de soort weer vooruit te helpen. En smikkel mee van de goede paling.

Uit de mistige verten komt over het water een dieselmotor aanploffen. De laatste palingvisser die ons eigen Heeg nog telt, Freerk Visserman, bestuurt de boot. Overal in Heeg is de palinggeschiedenis nabij. Al die schattige oude huisjes die u kent van zeilvakanties zijn gebouwd met opbrengsten van de handel met Londen, waar de Hegemer aal eeuwenlang gretig aftrek vond.

Zijn voorvaderen tot minstens acht generaties terug gingen hem voor in het vak. Toen Napoleon hen om een achternaam vroeg, was er maar één antwoord mogelijk. Toch lag het niet voor de hand dat Freerk in zijn vaders voetsporen zou treden. Met banen als vrachtwagenmonteur en lange wereldreizen vulde hij zijn tijd, tot het besef kwam dat de vrijheid die hij op reis genoot nog het meest binnen bereik lag in zijn eigen dorp, a…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.