Eet paling, dan help je de soort! Lees in Noorderbreedte hoe palingvisser Freerk Visserman zijn best doet om de soort weer vooruit te helpen. En smikkel mee van de goede paling.

Uit de mistige verten komt over het water een dieselmotor aanploffen. De laatste palingvisser die ons eigen Heeg nog telt, Freerk Visserman, bestuurt de boot. Overal in Heeg is de palinggeschiedenis nabij. Al die schattige oude huisjes die u kent van zeilvakanties zijn gebouwd met opbrengsten van de handel met Londen, waar de Hegemer aal eeuwenlang gretig aftrek vond.

Zijn voorvaderen tot minstens acht generaties terug gingen hem voor in het vak. Toen Napoleon hen om een achternaam vroeg, was er maar één antwoord mogelijk. Toch lag het niet voor de hand dat Freerk in zijn vaders voetsporen zou treden. Met banen als vrachtwagenmonteur en lange wereldreizen vulde hij zijn tijd, tot het besef kwam dat de vrijheid die hij op reis genoot nog het meest binnen bereik lag in zijn eigen dorp, als binnenvisser.

Er zijn nog vissers die weten hoe het vroeger was: dat het voor de sluizen wit zag van de glasaal die naar binnen wilde. Dat gebeurt al lang niet meer, maar toch gaat het langzaam beter met de paling. Terwijl het roze uit de wolkenlucht wegtrekt, gaat Freerk Visserman er even voor staan: ‘Door paling te eten, help je de soort juist in zijn voortbestaan – dat is mijn stelling. Want de palingvissers zorgen ervoor dat de vis geholpen wordt bij de trek, door jonge glasaaltjes uit te zetten in het binnenwater en volgroeide aal naar zee te brengen. Als we stoppen met paling vissen, blijft het slecht gaan met de paling, want alle obstakels, de gemalen en sluizen en stroperij, blijven bestaan.’

De reportage over de ‘vrije’ vissen kunt u verder lezen in Noorderbreedte 5 van 2016.

 

www.electriceel.nl

De paling van Freerk Visserman is in Friesland te koop via www.destreekboer.nl