Chris Bakker is hoofd natuurkwaliteit van It Fryske Gea. In de serie 'Wie maakt Noord-Nederland?' ijverige Noorderlingen aan het woord over hun successen en ambities.

Naam: Chris Bakker (Haren, 1975).

Functie: Hoofd natuurkwaliteit It Fryske Gea.

Opleiding: Biologie, Rijksuniversiteit Groningen en Vrije Universiteit Amsterdam.

Goed geslaagd in Noord-Nederland: De Lendevallei bij Wolvega. Van losse postzegels natuur is een breed, beekbegeleidend natuurgebied gemaakt, waar je doorheen kunt fietsen.

Zou graag aan de slag willen met: De natuuragenda verbinden met andere maatschappelijke ontwikkelingen.

Waar heeft Chris Bakker Noord-Nederland gemaakt?
– Vismigratierivier door de Afsluitdijk. Samen met andere partijen werkt It Fryske Gea aan de realisatie hiervan. It Fryske Gea wordt beheerder.
– Friese IJsselmeerkust. Peilbeheer en versterken buitendijkse natuur.
– Noorderleech, verwezenlijken van een zoet-zoutgradiënt in dit buitendijks gebied.
– Gr…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.