We reden er al jaren langs, dat troosteloze asielzoekerscentrum in Ter Apel. Ineens stond daar die groentekraam

Met onze onverbeterlijke
manier van esthetisch kijken zagen we kortgeleden dat opvallende beeldcontrast:
een eenzame marktkraam en een daarnaast gelegen perfect georganiseerde kleine
stad voor tweeduizend asielzoekers. We hadden het bij een raak plaatje van twee
uitersten kunnen laten, maar konden de verleiding niet weerstaan bij de
ondernemer na te vragen hoe winstgevend zo’n locatie
nou was.

Allereerst verbaasde het ons
dat we niet te maken kregen met een ras-Groninger handelaar die leuke klandizie
zag in de verkoop van groenten en aardappelen aan de poort van ’s lands grootste AZC.

Bij nadere kennismaking
bleken Ramo Ismail en zijn vrouw Ahlam de kraam te bestieren, beiden in 1998 gevlucht
uit Irak. Vijf jaar hadden ze gezworven langs zeven verschillende AZC’s, zeven keer wa…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.