De boerderij als cultuurhistorisch icoon van het Groninger platteland. Dat staat centraal in het project Boerderij in beeld van Erfgoedpartners en de Boerderijenstichting Groningen. 

Met het project Boerderij in beeld geven Erfgoedpartners en de Boerderijenstichting Groningen stof tot nadenken over de boerderij als cultuurhistorisch icoon van het Groninger platteland. Met excursies, een fototentoonstelling en diverse randprogramma’s maakt het publiek kennis met heden, verleden èn toekomst van de Groninger boerderijen. Doel van Boerderij in Beeld is bij te dragen aan een grotere bewustwording en het stimuleren van het debat over de aanblik van het Groningse platteland en zijn boerderijen.

Open boerderijenroute Westerkwartier
Bezoek en bewonder op zaterdag 1 juli de fraaie historische boerderijen in het Westerkwartier. De bus voert u langs de mooiste plekken en u krijgt onderweg uitleg over landschap en boerderijen. In de ochtend voert de route door het Zuidelijk Westerkwartier en bezoekt u een nog originele veehouderij uit het begin van de vorige eeuw. Vervolgens gaan we naar de mooiste gerestaureerde boerderij van Nederland (2013), waar u een prachtige tuin en het huis kunt bekijken.

Tijdens de lunch, die hier wordt geserveerd, wordt een film van Geert Mak vertoond over de voettocht die Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 langs boerderijen in de provincie Groningen maakten. Daarna vervolgt de route naar één van de boerderijen die in de film voorkomt; de woonplaats van de landbouwvernieuwers Teenstra in Lauwerzijl. Deze boerderij is lang een voorbeeld geweest voor de boerderijbouw in Groningen. De excursie eindigt in de omgeving van Niehove waar een boerderij op een bijzondere manier is verbouwd tot woning met kantoorruimte.

Kosten zijn 25,- euro pp, alles inclusief. Start 10.00 uur. Opstapplek is de parkeerplaats bij het gemeentehuis Zuidhorn, waar de bus rond 17.00 uur ook weer terugkeert. Aanmelden is verplicht, via info@erfgoedpartners.nl of 050-313 00 52

Openluchtmuseum Het Hoogeland
Op zaterdag 24 juni organiseert Boerderij in Beeld voor de laatste keer samen met Openluchtmuseum Het Hoogeland een excursie naar boerderij Waffumer Klooster. Onderweg krijgen de deelnemers uitleg over de geschiedenis van de landbouw en het omringende landschap. In de boerderij is een kleine tentoonstelling te zien van 19de eeuwse landbouwobjecten. Aanmelden via Openluchtmuseum Het Hoogeland 0595 – 422 233.

Symposium Boerderij in Beeld
Op 28 juni organiseert Collectiv Kreativ i.s.m. de Provincie Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, Libau e.a. een symposium over erfgoed in een krimpend landschap. Tijdens het symposium wordt op een interactieve manier naar de rol van erfgoed in het Groninger landschap gekeken. Het doel van het symposium is om het publiek over erfgoed en landschap te informeren en daarbij de vraag op te werpen welke rol erfgoed in het landschap moet spelen als onze kleinkinderen daar doorheen lopen.
Aanmelden: collectivkreativ.nl/symposium

Informatie over Boerderij in beeld op de website boerderij-in-beeld.nl