Natuur en Milieufederatie Drenthe zet biodiversiteit in agrarisch gebied op de kaart. Aandacht voor bermen, houtwallen en akkers.

Iedereen kent de vele natuurgebieden in Drenthe. Maar sinds de start van het project Heel Drenthe Zoemt, 1 juni, staan de wilde planten en dieren buiten de beschermde natuurgebieden in de schijnwerpers. Vele soorten floreren namelijk juist in bermen, houtwallen en akkers. Natuurorganisaties vragen met de campagne Heel Drenthe Zoemt aandacht voor de biodiversiteit in bermen en het boerenland. Met natuurspotters en liefhebbers wordt dit jaar de leefomgeving van verschillende soorten in kaart gebracht. Met hen willen de initiatiefnemers duidelijk maken wat er leeft, welke soorten een steuntje in de rug kunnen gebruiken en welke soorten meer bescherming nodig …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.