In de serie 'Wie maakt Noord-Nederland?' ijverige Noorderlingen aan het woord over hun successen en ambities. Dit keer verkeerskundige Sjoerd Nota (1980).

Naam: Sjoerd Nota (Leeuwarden, 1980).

Functie: Verkeerskundige bij Ruimte voor iedereen, bureau voor verkeer en openbare ruimte.

Opleiding: Verkeerskunde NHL, Stedenbouwkundige techniek en ruimtelijke planning Hogeschool Windesheim Zwolle.

Goed geslaagd in Noord-Nederland: Het nieuwe Zaailand in Leeuwarden.

Zou graag aan de slag willen met: De entree van Grouw vanaf de snelweg. Grouw is een prachtig watersportdorp, maar daar zie je niets van door de rommelige entree.

Waar heeft Sjoerd Nota Noord-Nederland gemaakt?
– Damwoude, herinrichting dorpskern na aanleg Centrale As.
– Leeuwarden, Beursplein en stationsgebied.
– Sneek, Prins Hendrikkade.
– Gemeente Loppersum, advies herinrichting dorpskernen.
– Peins, herinrichting.
– Ter Apel, schoolomgeving Nederveen Capelstraat
Beursplein L…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.