Nina van den Broek trekt door Noord-Nederland om bewoners van boerderijen te portretteren. In deze aflevering Jan en Frouwkje Mulder uit Anloo. Harry Cock maakt de foto.

Jan Mulder (1935) woont al zijn hele leven op dezelfde plek, op een boerderij in het hart van Anloo. Aan de ene zijde van de boerderij de kerk, aan de andere zijde het café. De brink met eiken vóór, en de es áchter de boerderij. Een beeld dat onveranderlijk is gebleven.

Jan was negen jaar toen zijn vader het tijd vond worden dat hij leerde koeien melken. De ene avond molk hij één koe, de volgende avond twee. Sindsdien is hij boer. ‘En’, zegt zijn vrouw Frouwkje, ‘Jan is altied weer bliede as de zundag veurbie is’.

Boer in hart en nieren. In 1966 nam hij het bedrijf over van zijn ouders. Precies in dat jaar kwam Staatsbosbeheer met een plan: tweeduizend hectare landbouwgrond in het gebied van de Drentsche Aa omzetten in natuur.

Bij de boeren sloeg dit nieuws in als een bom. Niet allee…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.