Al sinds 2012 wil de provincie Drenthe een kostbaar transferium bij De Punt realiseren. Tot twee keer toe steunde Provinciale Staten het plan met de meerderheid van één stem. Nut en noodzaak werden in het onderliggende en deels op verouderde feiten gebaseerde onderzoek echter niet aangetoond.

Het transferium moet de bereikbaarheid van de stad Groningen helpen vergroten. Het Voorontwerp Bestemmingsplan bij de Gemeente Tynaarloo behelst de aanleg van 365 parkeerplaatsen. Recent is echter het transferium bij Haren met 500 parkeerplaatsen vergroot, en daar kunnen nog 500 plaatsen bijkomen. Haren is dan ook tegen de aanleg.

Daarbij ontstaan de files pas na Haren. Als er al een file bij De Punt ontstaat, komt dat door ongelukken rond de samenloop van de N34 met de A28, waar nu al weinig ruimte voor in- en uitvoegen bestaat. Een transferium met bijbehorende op- en afritten vergroot de verkeersonveiligheid juist door het verschil in snelheden bij invoegen.

De provincie Drenthe spreekt over een ‘ideale plek voor een OV-knooppunt’, maar de vraag is voor wie die plek ideaal is. Er zi…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.