Nina van den Broek schreef Boerderijen in De Marne. Voor Noorderbreedte portretteert ze de bewoners. In de vierde aflevering Abel Dijkstra uit Wierhuizen.

Is Vierhuizen dan niet rijk / Zooveel boeren, zooveel slijk / Dat reeds spoedig gras zal geven / Dikke boeren die daar leven – dichtte Marten Douwes Teenstra aan het einde van de negentiende eeuw.

Eén van die boeren was Geuchien Zijlma, de stichter, in 1874, van de boerderij Nieuw Zeeburg in de Westpolder. Maar een herenboer zal Zijlma zich in die tijd allerminst gevoeld hebben. Met een aan overmoed grenzend vertrouwen had hij nog voordat de dijk klaar was een plaats gekocht. ‘Een onvoorzichtige koop’, noemde hij het later. Na de dijkdoorbraak en de rampzalige overstroming in 1876 kregen de boeren in de eerste jaren te kampen met weerbarstige grond, die zo nat en zout was dat er zelfs geen onkruid wilde groeien. ‘Als het land in maart en april overal droog was geworden, zag men daar op…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.