Lân fan taal vormde een hoofdonderdeel van LF2018. In het talenpaviljoen MeM stond elke week een taal in de schijnwerpers. Onze verslaggever Tsjomme Dijkstra signaleert in zijn beschouwing dat taal en cultuur zowel kunnen binden als scheiden. Hij laat de lezer (nader) kennismaken met het Bildts uit Friesland en Asturisch uit Spanje.

Toen Leeuwarden en Friesland de strijd om de titel Culturele Hoofdstad hadden gewonnen, lag het in de rede dat de rijke taalvariatie van Friesland een rol zou vervullen in het LF2018-programma. Maar hoe maak je rond het thema taal een programma dat een groot publiek kan bekoren? En hoe zorg je voor een logische verbinding tussen programma-onderdelen, zodat het thema niet onbeduidend blijft?

In de geest van het hoofdthema van het jaar, iepen mienskip – het idee een open, inclusieve gemeenschap te vormen in de Culturele Hoofdstad – riepen de organisatoren een gebied te Leeuwarden uit tot een vrijstaat voor talen. In en rond de Prinsentuin zou een ontmoetingsplek ontstaan voor iedereen. Het programma dat zich (grotendeels) in dit Lân fan taal zou afspelen, omvatte kunstinstallaties, ti…