Elke donderdag vind je op onze de website een nieuw perspectief op het landschap. Deze keer journalist Bert de Jong, hij vraagt zich af of bomen en het Noorden wel goed samen gaan.

Er is overal bos te vinden en toch is het Noorden arm aan bomen. Altijd zo geweest. Oude bomen zijn er niet veel. Her en der staat in een bos of in een park nog een knoestig exemplaar. Een eik van 1673 bij Oldeberkoop, waaraan volgens overlevering Franse soldaten werden opgehangen, mag de oudste zijn.

Bomen zijn er meestal vanwege nut. Al eeuwen zijn er huizen en schepen mee gebouwd. Ook levend zijn er functies. Er zijn essen en populieren langs wegen geplant ter markering in het landschap of langs kanalen om de kades te verstevigen. Een bomenrij staat ook op het vlakke land om als fiere windbreker de machtige boerderijen te beschermen. En eenvoudiger is een houtwal als natuurlijke afscheiding van percelen weiland. Zo zijn het beeldbepalende elementen geworden in ons verder kale landsc…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.