Kunnen boeren ook goed op natuur passen? Het bewijs zal in Fryslân worden geleverd. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en It Fryske Gea geven het roer uit handen.

Een boer wil baas zijn op zijn land. En toch zijn Friese boeren bereid om van hun land natuur te maken. Het wel en wee in het landschap is ze een prijs waard. Als die betaald wordt, willen boeren best de hoeder zijn van natuur waarin bijvoorbeeld weidevogels baas kunnen zijn.

Boerengrond blijft in een nieuw gezamenlijk experiment Natuer mei de mienskip eigendom van de boer, maar toch is deze natuur. Het verschil is dat de percelen voortaan rijke graslanden, vogelgraslanden of vochtige schraalgraslanden heten en dat er minder wordt bemest, later wordt gemaaid en er een hoger waterpeil wordt gehanteerd. Het is boeren met de natuur. Er komen in 2020 twee pilots, waarmee bewezen moet worden dat boeren zo prima natuurbeheerders kunnen zijn.

Provinciaal ambassadeur Arjen Kok van Natuurmonum…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.