De kunstenaar O.C. (Onno) Hooymeijer uit Spanga stelde een vogelgids samen met verzonnen vogels: De Nieuwe Gids voor de niet-bestaande Vogels van Europa” , waarin opgenomen 49 door hem verzonnen vogels als de Kuifpink, de Napolitaan, de Schotse Nachtduif, de Zeedrijver, de Transportfluiter en de Oudhaan. Het geheel is prachtig getekend, prachtig vormgegeven en rijk aan geestig geschreven ornithologische informatie over zang of roep, het verspreidingsgebied van de vogel, het vliegbeeld en natuurlijk de Latijnse benaming.

Als bonus krijgt de lezer achterin het boek nog een aantal recepten met vogels als de Brilhoen en de Nachtduif.

Het geheel ademt een grote liefde voor taal en vogels in het algemeen. Zo veel, dat de kunstenaar vanuit de verbeelding gewoon een nieuw genre toevoegt aan de natuurliteratuur: het verzonnene. Of, zoals hij als motto op een bordje aan de muur in zijn atelier heeft hangen: “Het is niet waar, maar het had waar kunnen zijn”.