Als enige Nederlandse hoogveenbeek heeft de Reest zijn oorspronkelijke loop grotendeels behouden. Toch zijn flora en fauna in dit beekdal nog altijd niet adequaat beschermd.

Het Reestdal ligt op de noordflank van het in de Saale-ijstijd gevormde oerstroomdal van de Vecht. In de laatste Weichsel-ijstijd is dat dal deels opgevuld met verspoeld erosiemateriaal en dekzand. Vanaf het Atlanticum is het brongebied overgroeid met hoogveen, terwijl in het dal grondwater gevoede venen ontstonden. Logischerwijs kozen de mensen ervoor om op de dekzandkoppen te gaan wonen waarop ook de oudste boerderijen te vinden zijn.

De Reest is de grensrivier tussen de provincies Drenthe en Overijssel, waardoor hij is ontsnapt aan grootschalige (ab)normalisatie. Het stroomgebied omvat 40 duizend hectare, de rivier is 37 kilometer lang terwijl het verval 6 meter is. De rivier stroomt erg traag van Drogteropslagen naar Meppel. Vóór de ontginning groeiden er eikenbossen, lagen er u…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.