Over wegenkaarten, ruimtelijke oriëntatie en herinnering. Bert Looper is directeur van Tresoar, de bewaarplaats voor geschiedenis van Friesland. Hij schrijft boeken en essays over taal, kunst, landschap en identiteit. Voor deze Noorder¬breedte stelt hij kritische vragen bij digitale verworvenheden: raken we door onze digitale navigatiehulp niet ook iets kwijt?

De titel
van dit essay zou ook de titel van een Kuifje-achtig stripverhaal kunnen zijn.
Misschien wel een geëngageerd verhaal met een stripheld die zich activistisch
verzet tegen het verdwijnen van waardevolle landschappen. Maar nee, het gaat om
iets anders. Om de verbondenheid van de mens met zijn omgeving. Het ‘land’ is
van boer Piet, Klaas of van projectontwikkelaar X, maar het ‘landschap’ is van
iedereen en is het product van onze persoonlijke of collectieve verbeelding.
Het landschap is wat we zelf willen zien. Die verbeelding van het landschap kan
vele vormen aannemen: beeldende kunst, literatuur, muziek, fotografie en film.

Maar ook
de kaart! De artistieke en cartografische verbeeldingen bepalen in belangrijke
mate de wijze waarop wij naar het landschap kijken. De Groninger …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.