Een liter melk, drie kilo mestRustig herkauwen en ‘de wei in’ remt de uitstootKrachtvoer maakt mest schadelijkerLigboxenstal gaf koeien bewegingsvrijheid en ons een ammoniakprobleem

Voor alles zou het beter zijn als de koe minder poept en piest. Of zich in ieder geval netter gedraagt. Geef de koe een toilet. Alles is voorstelbaar om de problematiek anno 2020 op te lossen. In de strijd tegen ammoniakpluimen die over de groene landerijen op kwetsbare natuur neerdalen, zijn veel noviteiten bedacht. Helaas hebben ze niet veel zoden aan de dijk gezet. De nood is hoog, want de miljoenen dieren in de veehouderij maken er samen een zooitje van: de uitstoot van stikstof en broeikasgassen is te groot. Een Nederlandse koe levert jaarlijks gemiddeld meer dan 9 duizend liter melk en ze poept en …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Maar om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd en geld. Wij hebben onze lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts 43,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je 5 keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.