De laagveengebieden en moerassen zijn een tikkende tijdbom vol CO₂. Maar als we voorkomen dat het veen verder afbreekt, zit er ook een enorm potentieel om de gevolgen van klimaatopwarming te verzachten. Willem Foorthuis en Sabine Lutz van de Hanzehogeschool Groningen betogen hier dat het project Groeningen het tij kan keren.

Laagveengordel van Drachten tot voorbij het Schildmeer kan klimaatstress verminderen Waterpeil moet omhoog om CO2-productie te dimmen Studenten helpen exploitatie wetlands op gang Stadsbewoners krijgen ‘natuurlijke achtertuin’

We kunnen onze
ogen niet meer sluiten voor de wereldwijde klimaatverandering: lange periodes
van extreme droogte en heftige regenval met stormen, smeltende ijskappen,
bosbranden. Aan ons de taak om klimaatslimme oplossingen te ontwikkelen. In
Nederland ligt een van de meest ingenieuze oplossingen direct voor onze neus:
laagveengebieden en moerassen. Die zijn in tientallen eeuwen ontstaan door
opeenstapeling van plantaardig materiaal en ze vormen prachtige buffers om
klimaatverandering het hoofd te bieden. Maar tegelijkertijd zijn ze een
tikk…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.