Een plantenecoloog en een gepromoveerd bioloog ‘bodemleven’ wandelen door een landschap waar nu intensieve landbouw wordt bedreven. Ze kijken daar doorheen naar de bodem en het landschap van de toekomst. Waar ooit maïs groeide staat nu bos om de uitgeputte bodems weer te verplegen. En wat loopt daar? Een varken!

Het belangrijkste deel van het agrarische Friese landschap bevindt zich onder de grond. Het wordt aan het zicht onttrokken door grassen en gewassen. Alleen in de winter wanneer de oogst binnen is gehaald en de akkers er kaal en aangeharkt bij liggen is er iets te zien van dat ondergrondse landschap. Maar dan nog, de miljarden organismen die daarin leven, blijven op misschien een paar wormen en springstaarten na, voor ons blote oog onzichtbaar. Desondanks is die bovenste paar centimeter grond van de bodem zo ontzettend belangrijk. In het bovengrondse, zichtbare deel van het landschap heeft de afgelopen eeuw echter een enorme afname aan soorten plaatsgevonden door intensief landgebruik. Datzelfde geldt ook voor het ondergrondse deel waarvan we de gehele omvang niet eens kennen omdat de m…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.