De ‘vier-op-een-rij’ uit Woltersum, vier bewoners die samen bouwen aan een nieuwe toekomst, kappen ermee. Ze kunnen en willen niet meer. Ze zetten hun huis te koop. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft dit bewonersinitiatief om zeep geholpen.

In een open brief roepen de bewoners de burgemeester ter verantwoording Lees hier de portretten van de vier bewoners.

Maandag 27 juli 2020: opnieuw uitstel van het versterkingsadvies, mogelijk zelfs naar 2021. Zonder opgave van reden. Zomaar. En dat kan. Want alles gaat onder voorbehoud, uiteraard. Arno Gosselink, programmamanager Versterkingspunt Groningen, en NCG-woordvoerder richting de bewoners, aanspreekpunt voor de vier-op-een-rij, is overgeplaatst. Het zoveelste formele aanspreekpunt in korte tijd. Zijn toezegging om eind juli 2020 uitsluitsel te geven over de versterkingsadviezen, blijkt een luchtkasteel. Het zoveelste. De adviezen worden niet vrijgegeven. 

Terwijl de rijksoverheid gemeenten de regierol toevertrouwt, gaat het in Groningen dramatisch mis. Hoe kan het dat een gemeente zo’n strijdvaardig en oplossingsgericht burgerinitiatief niet op alle mogelijke manieren steunt, de burgers helpt en ontlast en alles eraan doet om ze uit de overlevingsstand te halen waar ze ongevraagd in terecht zijn gekomen?

Legale martelingspraktijk

Het gaat allang niet meer over de schade aan hun huizen. Over de aanstichters van leed die veel gas en geld wegsluisden en hun puin niet opruimen. Het gaat over mensen die onherstelbare psychische schade oplopen. Omdat ze niet verder kunnen. De strategie van de NCG wordt steeds pijnlijker zichtbaar: vertragen. Een legale martelpraktijk waartegen burgers weerloos zijn. 

Te koop

De vier-op-een-rij van Woltersum, die vorig jaar ondanks alle bevingen, toenemende scheuren en miscommunicerende instanties, elkaar opzochten en hun nek durfden uit te steken met een experimenteel burgerinitiatief, zijn geknakt. Het omringende landschap is fotogeniek en paradijselijk. Voor de toerist. Niet meer voor Boudewijn ‘t Sas, Henk Tienkamp, Ellen Braaksma en Laurens Mengerink. Na dit recente bericht over uitstel kunnen en willen ze niet meer. Waarom nog investeren in een ‘toukomst’ in Woltersum. Ze zetten hun huis te koop. En ze blijken niet de enigen in het dorp, laat de lokale makelaar weten. Ook dan zullen de Vier vermoedelijk de NCG weer gaan tegenkomen, maar dan met een handelingsperspectief: alle ellende achter zich laten en ergens anders bouwen aan een toekomst. Met het ‘Koopinstrument’, zoals de koopregeling officieel heet, biedt de NCG huiseigenaren aan hun huis op te kopen. Na een jaar wachttijd – dat wel. 

Met het initiatief ‘Scheuren door Groningen,’ kunnen toeristen via een zorgvuldig uitgestippelde route ontdekken wat er misgaat. Zij kunnen onbekommerd door het paradijselijke landschap van Oost-Groningen fietsen. De vier-op-een-rij niet meer. Ze wonen en leven er, op papier. In werkelijkheid zijn ze bezig met overleven. De vertrekkende toerist uit de Veluwe is tenminste eerlijk: ‘Ben blij dat het mijn huis niet is. Sterkte ermee.’