Alleen een ruimtelijke ordening waarin de leefomgeving van mens, plant en dier centraal staat, kan het Groninger dorp succesvol door de 21e eeuw loodsen. Zo betoogt Frederic van Kleef.

De leefomgeving van de Groninger vraagt om een nieuwe ruimtelijke ordening. Ten gunste van de landbouwproductie heeft de grootschalige ruilverkaveling sinds 1950 het fijnmazige vooroorlogse Groninger landschap bijna geheel verwoest. Sloten, houtwallen, krekenstelsels en bosschages zijn verdwenen. Veel van de circa 350 Groninger dorpskernen zijn doorsneden met asfaltwegen en ommuurd geraakt met voetbalvelden vol ondoordringbare gewassen als maïs, aardappels en snij- en suikerbiet.

Mochten de kaarsrechte wegen en fietspaden door het landschap nog stoere marketingfoto’s opleveren, in de praktijk recreëert de Groninger samen met de Flevolander het minste van alle Nederlanders. Het recente wandelknooppuntennetwerk van Groningen voert voornamelijk over verharde wegen, en zelden tot nooit…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.