Tussen Heerenveen en Leeuwarden zie je in het landschap de handtekening van de Friese edelman Pieter Dekema. Zijn landgoed is nu publiek erfgoed. Een state waar je naartoe kunt en waar vele mooie verhalen omheen hangen. Een Noorderbreedte-serie van vier verhalen.

In de loop der eeuwen telde Dekema State vele slotvrouwen.
Van Reynsck Tzigora van Holwerd die aan het eind van de 15de eeuw
trouwde met Pieter Camstra en op de stins in Jelsum ging wonen tot Mona van
Wageningen die in de 20e eeuw op Dekema State woonde – zij waren
allemaal slotvrouwen van Dekema State. De schrijvers van Dekema State Jelsum
hebben er duidelijk plezier in gehad de positie na te gaan van deze vrouwen en
hen uit de schaduw van hun echtgenoten te laten treden.

De vererving van Dekema State verliep een aantal malen via
vrouwen. Dit betekende echter niet dat zij daardoor een machtige positie
hadden. Getrouwde vrouwen waren tot in de twintigste eeuw voor de wet
handelingsonbekwaam. Het was de man die verplichtingen kon aangaan en in ieder
geval op papier de besluiten nam. …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.