Veehouder Murk Nijdam, 61 jaar, heeft de grutto tot zijn erfgenaam gemaakt.

Wie het nog niet weet, uit de media of van horen zeggen, kan het zien aan de metershoge ijzeren vogel op het erf van Murk Nijdam. De 61-jarige veehouder uit het Friese Wommels is gek op grutto’s. Murk maakte het gruttobeeld zelf, nadat hij in 2016 de nationale Gruttoprijs had gewonnen van Vogelbescherming Nederland.

Van kindsbeen af houdt de boer al van weidevogels. En zíj weten hem te vinden, zeker sinds hij in 2005 een plasdras groef. Een ondiepe poel waar weidevogels graag in overnachten, pootjes nat, maar buik droog.

Van grutto’s houdt Murk Nijdam in het bijzonder. Alleen het geluid al, van die oranjebruine steltloper tijdens de baltsvlucht. Grutto, grutto, zo klinkt het. Schitterend ook dat het overgrote deel van de grutto’s Nederland uitkiest om te nestelen en te broeden. …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.