De onstilbare ‘zandhonger’ stelt nog altijd grenzen aan het menselijk gebruik van het Wad. We moeten harde keuzes maken.

Het scheelde niet veel of ook de Waddenzee was ingepolderd. In 1887, nog voor de eeuw van de grote waterwerken, voer de toen jonge ingenieur Cornelis Lely in een zeilschip het Wad op. Hij was ingehuurd door de Zuiderzeevereniging, een lobbyclub ter bevordering van de inpoldering, om met een stevig onderzoek op de proppen te komen. Dat zou de regering overtuigen van de noodzaak en haalbaarheid van de polderwerken.Age Buma, Tweede Kamerlid en bestuurslid van de Zuiderzeevereniging, had hoog ingezet toen hij een paar jaar eerder het plan schreef. Behalve de Zuiderzee wilde hij ook de gehele Waddenzee inpolderen, onder meer met dijken tussen de eilanden. Dat zou heel Nederland ten goede komen, ook de Friezen, want inpoldering levert goede landbouwgrond op.Vanaf het schip nam Lely bodemmons…