Voor Ontaard land, het boek dat vorige week verscheen, muntte ik het begrip ‘gasregenten’. De ondertitel luidt voluit: De strijd van een Groninger tegen de gasregenten. Bestuurders en bedrijfsleven hebben samen een systeem gebouwd dat bewoners mangelt.

Drie jaar lang volgde ik het leven van Henk Tienkamp, een Woltersummer met aardbevingsschade. In het begin leek zijn ‘zaak’ vrij eenvoudig: zijn huis had wat scheuren. Maar gaandeweg de gesprekken die ik vanaf 2018 met hem had, veranderde dat.

Ik maakte het vanaf de bagagedrager van Henk mee en ervoer zo van nabij wat ‘aardbevingsherstel’ betekent voor een bewoner. Er denderde een vaak vijandige menigte over Henk heen. Een kudde van bestuurders, ambtenaren en experts trok langs en verpulverde de tijd en levenszin van de hoofdpersoon uit mijn boek.

Ik wilde deelgenoot zijn van wat Henk overkwam en dat overbrengen naar mijn lezers. Daarnaast probeerde ik me een weg te banen door de papierbrij. Maar het was niet te doen om de gestage stroom lava die van de Haagse berg stroomt te ov…