Door de droogtes blijven de sluizen in de Afsluitdijk steeds vaker dicht, wat de Waddenzee dan berooft van zijn voornaamste zoetwaterbron. Welke gevolgen heeft dat voor de ecologie?

Afgelopen zomer was het zoveelste bewijs dat klimaatverandering niet pas in 2050, maar vandaag de dag al enorme gevolgen heeft. Overal in Europa werden hitterecords gebroken en duizenden hectare bos gingen verloren door branden. Ook Nederland had te kampen met droogte. De Rijn bestond eind juli nog uit slechts tweederde van de normale hoeveelheid water voor die tijd van het jaar, een historisch laagtepunt. Gemalen die gebouwd zijn voor uitzonderingssituaties gingen de laatste jaren vaker aan om het Westen van Nederland van voldoende zoetwater te voorzien. In het IJsselmeer werd tijdelijk meer rivierwater opgeslagen, zodat er extra water richting Friesland en Groningen kon gaan.Zo blijkt maar weer hoe afhankelijk Nederland is van zoetwater. Het volk drinkt het. De landbouw besproeit er …