Natuurherstel heeft bij het Gastersche Diep de natuur vooruitgeholpen. Maar er is wel iets wat opvalt: de dotterbloemvegetatie die na 35 jaar zorgvuldig beheer terugkeerde, verdwijnt soms weer. Dat komt door water dat van landbouwgrond naar het beekdal afstroomt.

Tijdens deze interactieve wandeling langs het Gastersche Diep zie je hoe dotterbloemhooilanden plots overgaan in rietvegetaties. Dat is geen goed teken. In de ondergrond zitten krachtige stromen kwelwater die het veen conserveren. Maar de instroom van voedselrijk oppervlaktewater uit omliggende  landbouwpercelen verstoort het verschralingsproces. Hoe dat in zijn werk gaat, kun je zelf ervaren in de storymap: de interactieve wandeling aan de hand van foto’s, kaarten en overzichten van waarnemingen. Je zult dan merken dat de bovenste veenlaag langzaam wordt ‘opgevroten’ door het vervuilde oppervlaktewater. Daarbij komt CO2 vrij – iets wat je met oog op de klimaatverandering zeker niet wilt. Beter ware het als de landbouw haar eigen water zuivert voor het naar het beekdal wordt afgevoerd….

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.