Jaargang 2024 Nummer 2

Als alles beweegt

Deze bijzondere editie van Noorderbreedte is tot stand gekomen in het kader van het symposium Als Alles Beweegt, erfgoed als verbinding tussen verleden en toekomst, dat de Provincie Groningen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nationaal Coördinator Groningen en het Erfgoedberaad Groningen organiseren. We geven daarom alle ruimte aan opvallende voorbeelden van gebouwd erfgoed, bespreken we de uitdagingen in Groningen en laten we zien met hoeveel toewijding er gewerkt wordt om het erfgoed te bewaren en te restaureren. We onderzoeken bovendien hoe oude gebouwen nieuwe functies krijgen en weer vitale onderdelen van de lokale gemeenschap worden. Want uiteindelijk gaat erfgoed over mensen.