Buurtbussen zijn twaalf jaar geleden geïntroduceerd als aanvulling op het bestaande openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden. Inmiddels hebben ze zich zo'n vaste plaats verworven dat de gebruikers ervan het verschijnsel heel gewoon vinden.