Biologische landbouw staat volop in de belangstelling. De overheid ziet deze landbouwmethode als een concreet instrument voor milieubeleidsplan en/of bodembeschermingsprogramma, maar ook om de landbouwsector zelf een nieuwe duurzame toekomst te kunnen bieden. Er is echter één groot knelpunt: de consument stopt het winkelkarretje nog niet vol met biologische produkten.