Het wierdenlandschap op de noordelijke kleigronden behoort tot de oudste en best bewaard gebleven cultuurlandschappen. Helaas staat dit landschap onder zware druk. In dit artikel besteden we aandacht aan de kleigebieden van Friesland, Groningen en het aangrenzende deel van Ostfriesland. Hoe is het gesteld met de karakteristieke elementen van het Weiland, en wat zijn de perspectieven?
Trefwoorden