We willen goede en veilige verbindingen. Maar tegelijk willen we weten waar we zijn: de omgeving moet herkenbaar en vooral begrijpelijk, 'leesbaar', zijn. Wegen zijn natuurlijk verbindingen, maar vormen ook herkenningspunten van huidige en voorbije ruimtelijke elementen.

Hoe romantisch misschien ook, dergelijke wegen willen we niet terug. We willen goede en veilige verbindingen. Maar tegelijk willen we weten waar we zijn: de omgeving moet herkenbaar en vooral begrijpelijk, ‘leesbaar’, zijn. Wegen zijn natuurlijk verbindingen, maar vormen ook herkenningspunten van huidige en voorbije ruimtelijke elementen. Tegenwoordig echter worden wegen steeds vaker ingericht volgens algemene, landelijk geldende richtlijnen. Daarbij wordt, zo lijkt het althans, veelal slechts een functionele definitie van een weg gehanteerd: een smalle strook grond los van de rest van het landschap, geschikt en bedoeld voor verkeer. Hierdoor is van een weg als schakel in een herkenbare omgeving geen sprake meer: in plaats van verbindend element in ruimtelijke en landschappelijke zin vo…

Trefwoorden