Provinciaal archeologen, stadsarcheologen, archeologische onderzoeks- en adviesbureaus en amateur-archeologen: allemaal stuiten ze nu en dan op vondsten die iets vertellen over ons verleden in het Noord-Nederlandse landschap. In deze rubriek worden opgegraven voorwerpen getoond en in samenhang met de vindplaats besproken.

Kijkgaatjes in het bodemarchief zou je ze kunnen noemen, de kuilen die gegraven zijn voor de aanleg van mini-zuiveringsinstallaties bij woningen in de gemeenten Stadskanaal, Vlagtwedde en Bellingwolde. In totaal negenhonderd huishoudens krijgen zo’n Individueel Behandelingssysteem voor Afvalwater (IBA), als onderdeel van het project ‘Westerwolde Schoon!’. Doel van dit samenwerkingsverband van de drie gemeenten en waterschap Hunze en Aa’s is het verbeteren van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Westerwoldse Aa en de Ruiten Aa. De plaatsing van IBA’s in Westerwolde is ook nodig omdat in 2005 iedereen zijn afvalwater alleen nog maar gezuiverd mag lozen, terwijl niet iedereen een aansluiting op de riolering kan krijgen. In april moeten alle IBA’s in de grond zitten.
Voor het plaat…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden