Het landschap dreigt te worden aangetast door de bezuinigingen van het rijk op de betalingen aan de provincies. Per 2011 gaat er bijna een kwart van de provinciale budgetten af. Regina ter Steege van Landschapsbeheer Friesland hierover: ‘Er zijn nu al projecten die niet doorgaan, zoals in Haulerwijk. Het landschap krijgt lelijke rafelranden door de bezuinigingen.’ En er is straks minder geld, zegt Ter Steege, om houtwallen te onderhouden, boerenerven te beplanten en kleine campings in het landschap in te passen.
De verantwoordelijkheid voor de inrichting en het beheer van het landschap is enkele jaren geleden overgegaan van het rijk naar de provincies. Ook de daarbij horende budgetten verhuisden mee. De provincies namen de verplichting op zich natuurwaarden te herstellen en nieuwe natuur in te richten.
Ook andere boeren- en natuurorganisaties in het Noorden houden hun hart vast, nu de budgetten omlaag gaan. Wordt de aanleg en inrichting van het Dannemeer bij Slochteren uitgesteld nu de provincie krapper bij kas zit? Komt het geld voor de Peizermaden wel los? Of gaan de provincies knijpen op het geld voor boeren die rekening houden met akker- en weidevogels?
In de Friese Staten is al driftig gesproken over korten op het landschap. In de kadernota is voor landschap 4,3 miljoen per jaar uitgetrokken, terwijl er eerder 5,4 miljoen geraamd was. Dat lijkt een kwart minder, maar gedeputeerde Hans Konst ziet dat anders. ‘We hadden in 2007 een financiële doorkijk gemaakt – daar stond die 5,4 miljoen in. Deze 4,3 miljoen is echt geld, dit hebben we voor zes jaar daadwerkelijk gereserveerd.’
Konst heeft verwachtingen gewekt, vindt Ter Steege. ‘Er zat meer in de pot. Dat is er simpelweg uit.’ Landschapsbeheer werkt samen met bewoners aan plannen om het landschap mooier te maken – of te herstellen waar het was aangetast. Daar is altijd een bijdrage van de provincie voor nodig. Een ”nee” haalt de fut er goed uit en leidt ertoe dat er minder projecten van de grond komen.’