Per 2011 gaat er bijna een kwart van de provinciale budgetten voor landschapsbeheer af. Dat kan bijna tot niet anders leiden tot verloedering.

Het landschap dreigt te worden aangetast door de bezuinigingen van het rijk op de betalingen aan de provincies. Per 2011 gaat er bijna een kwart van de provinciale budgetten af. Regina ter Steege van Landschapsbeheer Friesland hierover: ‘Er zijn nu al projecten die niet doorgaan, zoals in Haulerwijk. Het landschap krijgt lelijke rafelranden door de bezuinigingen.’ En er is straks minder geld, zegt Ter Steege, om houtwallen te onderhouden, boerenerven te beplanten en kleine campings in het landschap in te passen.
De verantwoordelijkheid voor de inrichting en het beheer van het landschap is enkele jaren geleden overgegaan van het rijk naar de provincies. Ook de daarbij horende budgetten verhuisden mee. De provincies namen de verplichting op zich natuurwaarden te herstellen en nieuwe natu…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.