Wie in Schoonebeek vroeger een ja-knikker van de NAM op het land had staan, was spekkoper. 'Er was zelfs een boer die een Maserati kocht,' aldus schrijver Frank Westerman. Noorderbreedte interviewde hem in 2017 rond de publicatie van In het land van de ja-knikkers.

Of je wilt of niet, je hangt in no time aan z’n lippen. Frank Westerman is nou eenmaal een geboren verteller. Het feit dat hij soms lang nadenkt, doet daar niets aan af. Als toehoorder blijf je gebiologeerd kijken naar dat hoofd, waarvan je het vermoeden hebt dat het binnen kookt en borrelt. En als hij dan z’n mond opendoet, komt er iets uitrollen wat hem zelf ook lijkt te verbazen. Een dwarsverband tussen hele tijdperken of twee plaatsen op aarde die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. ‘Ons gas, dat waren de mangroven en cipressen die hier groeiden na de laatste ijstijd, toen de Noordzee volliep en de Waddeneilanden werden gevormd. Wist je dat het vogeleiland Griend een afgesleten vulkaanpijp was? Ik ben een deltabewoner, en dan hebben we het meteen over de maakbaarheid va…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.