Als je Gert Bron tegenkomt is de kans groot dat hij een afvalgrijper in de hand heeft. Als initiatiefnemer van ‘Groningen Schoon Dankzij Mij’ zet hij zich al jaren in voor een opgeruimde stad.

Gert Bron is de voorman van ruim drieduizend afvalrapers die bij Groningen Schoon Dankzij Mij beter bekend staan als Stille Krachten. Zij nemen bij elke wandeling die ze maken wat zwerfvuil mee en houden zo, zonder dat iemand het doorheeft, de stad schoon. Bron ruimt samen met deze vrijwilligers vol enthousiasme op. Dat doet hij al een tijdje. Hij hield zich voor gemeente Groningen jaren bezig met het plannen en organiseren van sport en recreatie. Maar in 2007 vroeg de gemeente hem zijn organisatietalent in te zetten voor een plan tegen zwerfafval in de stad. Sindsdien heeft hij onder Groningen Schoon Dankzij Mij een scala aan projecten opgezet om het afvalprobleem bij de bron aan te pakken.

Schone generatie

In de achtertuin van zijn huis in Groningen vertelt Bron onder begeleiding van kwetterende vogels over zijn inzet voor een schone stad. Afvalrapen is belangrijk, maar je kunt het probleem niet alleen aanpakken door op te ruimen. Dat is dweilen met de kraan open, vindt Bron. ‘Het zwerfafvalprobleem gaat vooral over het gedrag van mensen. Daar wilden we iets aan doen.’ Daarvoor zijn zogenaamde MilieuStewards ingezet, die onder andere lesgeven op basisscholen. ‘Bij volwassenen is veel gedrag al ingesleten, daarom moet je bij een schone generatie beginnen als je verandering wil.’ 

De lessen van de MilieuStewards zijn gericht op bewustwording van het zwerfafvalprobleem. Verhalen van egels en vogels die plastic eten of erin vast komen te zitten maken indruk op kinderen. ‘Als we daarover vertellen in de klas, staan de leerlingen daarna te springen om naar buiten te gaan en zoveel mogelijk afval op te rapen. Dat is geweldig’, vertelt Bron trots. ‘We willen bij kinderen bewustwording creëren, want daaruit ontstaat betrokkenheid.’

Snoeproutes

Bron is al heel wat zwerfvuil tegengekomen sinds zijn aanstelling bij de milieudienst. Toch is hij in al die jaren niet boos of moedeloos geworden. ‘Het zou makkelijker zijn als mensen hun afval niet op straat gooien, maar het is niet iets dat mij erg frustreert’, zegt Bron nuchter. Hij denkt liever na over de oplossing van het probleem.

‘De milieudienst en vrijwilligers ruimen veel op. Op wegen tussen scholen en supermarkten bijvoorbeeld – snoeproutes noemen we die – zien we dat scholieren veel op straat gooien. Dan zorgen we dat daar een afvalnet komt en dat er vaker gecontroleerd wordt.’ Bron ziet het positief in, zwerfafval is voor hem een probleem dat goed op te lossen is. ‘Je moet niet te veel praten en beloven, maar gewoon de handen uit de mouwen steken.’

Stille Krachten

Hij praat dan ook vol energie over de positieve invloed die de MilieuStewards hebben op basisschoolleerlingen en de enorme animo voor de Stille Krachten. ‘Veel mensen vinden het mooi wat we doen. We horen vaak dat afvalrapers door buurtbewoners koffie en wat lekkers aangeboden krijgen als ze aan het opruimen zijn, mensen waarderen het enorm.’ Ook voor andere projecten waar Bron aan werkte, zoals de adoptie van afvalbakken, is veel enthousiasme.

‘Om een beweging op gang te krijgen heb je een soort cowboy nodig: iemand die op de voorgrond treedt en de kar trekt.’ Die rol neemt Bron graag op zich, ook nu hij met pensioen is en zijn werk bij de milieudienst erop zit. Hij blijft zich vol goede moed inzetten voor een opgeruimde omgeving. Zo is hij samen met afvalkunstenaar Maria Koijck nauw betrokken bij de zwerfvuilorganisatie Petty Foundation en gaat hij eens per week naar het Wad om daar afval te rapen. Zo blijft Groningen ook na zijn pensioen schoon door Gert Bron.

Benieuwd wat voor afval Bron allemaal tegenkomt en wil je op de hoogte blijven van zijn bezigheden? Kijk dan eens op zijn Facebookpagina.

In deze rubriek bezoekt Nb-stagiair Yara Meilink inspirerende noorderlingen die het heft in eigen handen nemen om hun leefomgeving op te ruimen.