De provinciale overheden krijgen het steeds drukker nu natuur en milieu hoog op de agenda staan, stelt historicus Ronald Plantinga. Maar vergeet bij grote veranderingen in het landschap niet de vele regionale agrarische collectieven.

Beleidsmakers hebben tegenwoordig hun mond vol over gebiedsgerichte uitwerking. Bij de uitwerking van de geplande stikstofreductie gaat het bijvoorbeeld vaak over een Friese aanpak stikstof, of een Drentse aanpak stikstof.

Maar welke rol kunnen regionale organisaties en overheden precies spelen bij veranderingen in de landbouw? Een blik in de Friese zuivelgeschiedenis laat zien dat deze rol belangrijk was én blijft. Zo waren tot ver in de naoorlogse periode in de Friese zuivel- en landbouwsector een groot aantal organisaties actief.

Vrijwel ieder dorp had een of meerdere coöperaties, zoals zuivelfabrieken, aankoopverenigingen, boerenleenbanken, en grasdrogerijen. J.P. Wiersma, die als journalist in 1959 een geschiedenis van en lofzang op de Friese coöperaties publiceerde, telde …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.